Központi közműnyilvántartói feladatok

 • A Közép-dunántúli régióban több város részére digitális közmű-alaptérkép és digitális közműtérkép elkészítése, változásvezetése, adatszolgáltatási feladatok ellátása
 • Vagyonkataszterhez kapcsolódó különféle területek geodéziai felmérése, digitális állományok előállítása (útburkolatok, fa állomány, zöld területek, parkolási zónák, temetők, zárt csapadék csatorna elvezető rendszer, nyílt vízfolyások, vasúti átjárók, hidak, stb.), kapcsolt relációs adatbázis létrehozása

Szakági szolgáltatók közműtérképeinek elkészítése, karbantartása

 • Digitális szakági helyszínrajzok előállítása, és változásvezetése különféle közműszolgáltatók számára (elektromos, távhő, telefon, kábel TV, víz, csatorna) ~ x km hosszban, illetve kiegészítő alfanumerikus adatbázisok létrehozása
 • Áramszolgáltatók szolgáltatási területein több régióban geodéziai feladatok ellátása (új hálózatok felmérése, vezetékjogi munkarészek készítése, szakági térképek készítése és változásvezetése)

Sajátos célú geodéziai feladatok

 • Vonalas létesítmények terület előkészítéséhez, régészeti megelőző munkáihoz kapcsolódó geodéziai feladatok végzése 3 régióban
 • Áramszolgáltató Hálózati Kft. tulajdonában lévő hálózatok - ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett – vezetékjogának bejegyzéséhez szükséges geodéziai munkák végzése
 • Fejér megyében beruházás építés geodéziai feladatainak ellátása
 • Közép-dunántúli régióban vasúti vonalszakasz pálya, műtárgy és felsővezeték építési munkái, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, kábel-kiváltási munkák tervezése és elvégzése projekthez kapcsolódóan geodéziai feladatok végzése
 • Autópályák építése kapcsán geodéziai feladatok ellátása – földtömeg-számítások, kitűzések, megvalósulási munkarészek elkészítése, kisajátítási, szolgalmi munkarészek elkészítése. (Közép- és Nyugat-dunántúl)
 • Regionális szennyvízelvezető rendszer megvalósulási térkép készítése
 • Szennyvízcsatornázás kivitelezésés, megvalósulási térkép készítésével kapcsolatos geodéziai feladatok ellátása
 • Hőerőmű fatároló és előkészítő telep felmérése, digitális tervezési alaptérkép előállítása

Ingatlanfejlesztés ipari parkokban, lakóparkokban és szabadidős területeken

 • Településrendezési tervhez közmű-elrendezési terv készítése
 • Településfejlesztési koncepció, szerkezeti terv, helyi építési szabályzat készítése
 • Kulturális és történelmi emlékvölgy projektkoncepció és projektfejlesztési terv készítése

Környezetvédelmi beruházások tervezése

 • Regionális hulladéklerakó telephely engedélyezési tervdokumentáció készítése
 • Szennyvízcsatornázással összefüggő rekultivációs terv készítése
 • Közép-dunántúli, regionális hulladéklerakó telephely felmérése és digitális térmodell előállítása kapacitás meghatározás céljából

Infrastrukturális közműberuházások tervezése

 • Közép-dunántúli régióban szennyvíz-elvezetési agglomeráció teljes körű szennyvízcsatornázásának megvalósításával kapcsolatos KEOP-os projekt engedélyezési és ajánlati műszaki tervezési feladatainak ellátása a tervezői konzorcium vezetőjeként
 • Közép-dunántúli régió több térségében szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó tervezési és geodéziai feladatok ellátása, valamint szennyvíztisztító telepek vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítése
 • Dél-dunántúli régióban, sérülékeny vízbázisok védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése ISPA II/B ütem generáltervezői és geodéziai feladatok ellátása

Infrastrukturális beruházások lebonyolítása

 • Közép-dunántúli régióban, kistérségi kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepció elkészítése
 • Közép-dunántúli régióban, belterületi útépítés, közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezés műszaki ellenőrzése
 • Közép-dunántúli régióban, felszíni vízelvezetés, közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • Dél-dunántúli régióban városi vízbázis és vízhálózat bővítés, lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása

Állami földmérési alaptérkép készítés

 • A nemzeti kataszteri program keretében az ország több megyéjének településein és nagyobb városokban digitális állami földmérési alaptérkép előállítása újfelméréssel és digitális átalakítással

Állami topográfiai térképkészítés

 • Földmérési és Távérzékelési Intézet számára végzett 800 db 1:10000 méretarányú topográfiai térképszelvény domborzati tartalmának egyszerűsített vektorizálása
Kérésre, írásban teljes körű, adatokkal ellátott referencialistát küldünk.
Alba Geotrade referenciák
 
Új Magyarország fejlesztési terv